Här hittar du ett urval av de broscher jag tillverkar. Jag jobbar med många olika material och tekniker. 

Jag tillverkar nästan alltid broscherna  med olika uttryck och de är alla unika i sitt slag.  I broschfästet kan sättas en kedja eller en gummirem så att de även kan användas som halsband.

Mejla din beställning till s.billmark@gmail.com     Minsta möjliga anpassade portoavgift tillkommer.

Unik BROSCH  nr:1   Återbruk       175:-

⊘6,5cm  Kulkedja eller svart gummirem skickas med om du även vill använda den som medaljong på halsband.

Unik BROSCH  nr:2   Återbruk   175:-

⊘6,5cm   Kulkedja eller svart gummirem skickas med om du även vill använda den  som medaljong på halsband.                       

Unik BROSCH  nr:3   Återbruk   175:-

⊘6,5cm   Kulkedja eller svart gummirem skickas med om du även vill använda den  som medaljong på halsband.                                                                     

Unik BROSCH  nr:4   Återbruk   175:-

⊘6,5cm   Kulkedja eller svart gummirem skickas med om du även vill använda den  som medaljong på halsband.

Unik BROSCH  nr:5   Återbruk   175:-

⊘6,5cm   Kulkedja eller svart gummirem skickas med om du även vill använda den  som medaljong på halsband.

Unik BROSCH  nr:6   Återbruk   175:-

⊘6,5cm   Kulkedja eller svart gummirem skickas med om du även vill använda den  som medaljong på halsband.